Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hữu Lộc ra đời và hoạt động hơn 20 năm, trong lĩnh vực XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU.
Với phương châm không ngừng nghiên cứu và phát triển, Công ty Hữu Lộc đã đi tiên phong đem Công nghệ cọc xi măng đất (CDM) vào từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2005. 
Luôn là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong việc đầu tư và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ xử lý nền đất yếu từ Nhật Bản. Trong đó, phải kể đến hai công nghệ chính là Công nghệ Cọc Xi Măng Đất và Công nghệ Cọc Jet Grouting.

ĐỐI TÁC