Chúng tôi hiện đang thanh lý một số máy móc thiết bị thi công cọc xi măng đất như sau.

Chúng tôi hiện đang thanh lý một số máy móc thiết bị sau:

1/ Xe khoan bánh xích hiệu KINKI ISHIKO - M40B

2/ Xe khoan bánh xích hiệu KINKI ISHIKO - 1820

3/ Xe khoan bánh xích hiệu NIPON SHYARYO - DHJ60

4/ Xe khoan bánh xích hiệu HITACHI - EX270-5

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỐI TÁC