Cọc Xi Măng Đất sử dụng làm hồ chứa nước đối với các công trình có xây dựng hồ bơi nổi, hồ bơi chìm, mương dẫn nước hở cần được gia cố nền

Cọc Xi Măng Đất sử dụng làm hồ chứa nước đối với các công trình có xây dựng hồ bơi nổi, hồ bơi chìm, mương dẫn nước hở cần được gia cố nền để:

  • Chịu tải, chống lún cho đáy hồ bơi, mương dẫn nước…
  • Sử dụng để bịt đáy ngăn bùn và nước trào ngược cản trở công tác thi công đáy
  • Chống thấm cho thành vách và đáy hố đào
  • Gia cố chống trượt cho thành hố đào

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỐI TÁC