Để kiểm tra chất lượng của các Cọc Xi Măng Đất hoặc Cọc Jet Grouting sau khi khoan, có một khâu rất quan trọng đó là việc kiểm tra cường độ chịu tải của các cọc tại hiện trường. Có nhiều thí nghiệm khác nhau để kiểm tra khả năng chịu tải của cọc, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể.

Kiểm tra cường độ chịu tải của Cọc xi măng đất và Jet Grouting

Để kiểm tra chất lượng của các Cọc Xi Măng Đất hoặc Cọc Jet Grouting sau khi khoan, có một khâu rất quan trọng đó là việc kiểm tra cường độ chịu tải của các cọc tại hiện trường. Có nhiều thí nghiệm khác nhau để kiểm tra khả năng chịu tải của cọc, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể.

Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh

Thí nghiệm nén tĩnh là thí nghiệm để xác định sức chịu tải nén của cọc đơn, quy trình gia tải, xác định sức chịu tải của cọc phải tuân theo các tiêu chuẩn thử tải TCVN.

Thí nghiệm này được thực hiện sau khi cọc được khoan 28 ngày.

Thí nghiệm nén nở hông tự do

Là thí nghiệm nhằm xác định cường độ kháng nén của mẫu đất có khả năng kết dính trong điều kiện cho phép. Cọc được tiến hành khoan lấy lõi sau 21 - 28 ngày khoan cọc (có thể 7 – 14 ngày tùy yêu cầu dự án), sau đó mẫu được gia công và đem đi thực hiện thí nghiệm nén nở hông để xác định cường độ chịu nén của Cọc CDM/Cọc Jet Grouting.

Thí nghiệm đào lộ đầu cọc

Là thí nghiệm được thực hiện để kiểm tra đường kính cọc có đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế hay không.

Ngoài hai thí nghiệm phổ biến trên, có một vài thí nghiệm cũng được thực hiện để kiểm tra chất lượng cọc CDM/Jet Grouting như là:

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT

Được tiến hành trước và sau khi gia cố cọc xi măng đất để đánh giá độ đồng đều của cọc và hiệu quả của việc gia cố. Thông qua các kết quả của thí nghiệm xuyên như: Sức kháng xuyên, ma sát bên, có thể có cả áp lực lỗ rỗng (Tùy thuộc thiết bị). Từ đó xác định được:

  • Cấu tạo địa tầng khu vực khảo sát
  • Các chỉ tiêu cơ lý đất nền trước và sau gia cố
  • Sức chịu tải của cọc xi măng đất…

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

Trong thí nghiệm, ta đóng một ống lấy mẫu (kích thước tiêu chuẩn) vào trong đất dưới năng lượng đóng tiêu chuẩn. Đếm số nhát đập N để ống mẫu ngập vào trong đất một đoạn 30 cm. Từ kết quả số nhát đập N ta suy ra cấu tạo địa tầng, các chỉ tiêu cơ lý vv….

Thí nghiệm nén ngang

Thí nghiệm nén ngang (PMT) cho kết quả là quan hệ “áp lực – chuyển vị” của đất. Từ PMT ta có thể tính được mo đun biến dạng của đất, dự báo được độ lún của công trình và dự báo sức chịu tải theo phương ngang. Thí nghiệm này rất phức tạp, đòi hỏi phải có thiết bị tương đối hiện đại mới cho kết quả tin cậy.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỐI TÁC